FAQ

Wtrakcie trwania umowy leasingu, samochód jest własnością BMW Financial ServicesPolska. Z tego powodu leasingobiorca nie ma możliwości sprzedaży leasingowanegosamochodu.
Istnieje możliwość cesji dla umów leasingu zawartych po 2013 roku. Cesja umów zawartych przed 2013 nie daje prawa do korzyści podatkowych,cesja takich umów powodowałaby duże ryzyko dla Korzystającego. Podmiot, na którego umowa ma zostać scedowana musi zostać poddany ocenie finansowej zdolności kredytowej, od której uzależniona jest finalizacja cesji umowy leasingowej.
Wszystkie szkody poniesione w trakcie trwania umowy leasingu muszą być zgłoszone do BMW Financial Services Polska.Informacje dotyczące zgłaszania szkód można uzyskać u Doradcy ds. Finansowania w najbliższym salonie BMW.
BMW Financial Services pomoże Ci w przejściu przez procedurę zakończenia leasingu, przedstawi dostępne opcje oraz zaproponuje atrakcyjne możliwości zawarcia kolejnej umowy leasingowej na kilka miesięcy przed umowną data wygaśnięcia kontraktu. Będziesz mógł wybrać pomiędzy, wykupem pojazdu,dalszym finansowaniem pozostałej wartości w ramach nowego kontraktu lub zwrotem pojazdu do BMW Financial Services.
W powyższych sytuacjach BMW Financial Services oferuje swoim Klientom korzystne rozliczenie umowy leasingowej.Kapitał pozostały do spłaty powiększony zostanie zaledwie o 1%.
BMW Financial Services cechuje się elastycznym podejściem w przypadku zakończenia kontraktu po upływie 24 miesięcy. Gdy Klient wyrazi zainteresowanie uzyskaniem kolejnego finansowania w BMW Financial Services, wówczas kapitał pozostały do spłaty powiększony zostanie zaledwie o 1%.
Korzystając z rozwiązań BMW Financial Services zawsze możesz liczyć na elastyczność w każdym aspekcie. W każdym momencie trwania umowy jest możliwość jej skrócenia, przy czym minimalny okres trwania umowy leasingu operacyjnego to 24 miesiące zgodnie zobowiązującymi przepisami.
Jeżeli przebieg pierwotnie ustalony w umowie został przekroczony, to należy skontaktować się z BMW Financial Services w celu ponownej rekalkulacji umowy i jej ewentualnego zaaneksowania jeśli warunki na to pozwalają.
Wystarczy zgłosić ten fakt poprzez formularz zmiany danych w zakładce "Profil" lub skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy w zakładce "Kontakt".
Jeżeli pojazd jest uszkodzony lub wstanie ponad normatywnego zużycia to mogą być Państwo obciążeni kosztem naprawy pojazdu. Więcej szczegółów w tej sprawie zawartych jest w Państwa Ogólnych Warunkach Umowy. W przypadku przekroczenia limitu kilometrowego zgodnego z umową o ponad 2000 km, zostaną Państwo obciążeni dodatkowym kosztem. Więcej szczegółów mogą Państwo znaleźć w sekcji BMW Comfort Lease.
Ubezpieczenie BMW dzięki ofercie BMW Financial Services gwarantuje bardzo szeroki zakres. W przypadku uszkodzeniapojazdu ubezpieczenie pokryje wszelkie koszty związane z naprawą pojazdu, tak by nie musieli Państwo martwić się dodatkowymi kosztami. Co więcej naprawa realizowana jest w Autoryzowanym Serwisie BMW z wykorzystaniem oryginalnych części i technologii wymaganej przez BMW, a szkoda rozliczana jest bezgotówkowo.
© BMW Financial Services Polska